กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
พื้นที่โฆษณา .
.
.
พรรณีไหมไทย supersootr2009 พื้นที่โฆษณา
........................................................................................... .
.

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
11
goodluck_luck101 / Re: รสน.สน. 1 ก.ย. 58
« กระทู้ล่าสุด โดย goodluck_Luck101. เมื่อ สิงหาคม 22, 2015, 07:11:43 AM »
***** ข้อมูลสาธารณะ *****

โต๊ด
ผ่าน 100:100 งวด

                    2HTF

677 89 86 84 87 96 94 97 64 67
363 93 91 98 96 31 38 36 18 16
       51 56 52 59 16 12 19 62 69


goodluck_Luck101.
12
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 22:46:23 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่น2ตัว-RUN222 (ชื่อสูตร)
13.    391    |    01    F
14.    842    |    45    T
15.    763    |    34    F
*16.    269    |    12    H
17.    615    |    56    HF
18.    409    |    01    T
19.    608    |    90    T
20.    804    |    34    F
21.    449    |    89    F
*22.    354    |    45    TF
*23.    704    |    67    H..........เดินเอง
24.    351    |    12    F
25.    537    |    56    H
26.    864    |    56    T
27.    237    |    12    H
28.    151    |    56    T
29.    704    |    78    H
30.    260    |    12    H
31.    466    |    34    H
32.    421    |    45    H
*33.    881    |    78    HT
*34.    742    |    78    H
35.    049    |    34    T
36.    507    |    34    X..........post งวดแรก
37.    677    |    12    X
38.    363    |    78    X
*39.    ???    |    01

ตกม้าตายไป 3 งวด หรือจะกลายเป็นดับ
13
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 22:33:27 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่น2ตัว-RUN111 (ชื่อสูตร)
13.    391    |    81    F
14.    842    |    81    H
15.    763    |    47    H
*16.    269    |    92    HF
17.    615    |    58    F
18.    409    |    14    H
19.    608    |    81    F
20.    804    |    58    H
21.    449    |    92    F
*22.    354    |    36    H
*23.    704    |    03    T
24.    351    |    14    F
25.    537    |    70    F
26.    864    |    14    F
27.    237    |    47    F
28.    151    |    25    T
29.    704    |    03    T
30.    260    |    25    H
31.    466    |    69    TF
32.    421    |    25    T
*33.    881    |    58    HT
*34.    742    |    70    H
35.    049    |    70    H
36.    507    |    03    T
37.    677    |    36    H
38.    363    |    81   
*39.    ???    |    70   เริ่มดับแล้วครับ
14
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 22:20:09 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่น บน-10_1-5+1-6  (ชื่อสูตร)
30-ธ.ค.-56    072    2-7-9    ......เดินเอง
16-ม.ค.-57    902    6-8-9   
01-ก.พ.-57    149    2-3-4   
16-ก.พ.-57    245    0-5-9   
01-มี.ค.-57    318    0-4-8   
16-มี.ค.-57    404    0-3-5   
01-เม.ย.-57    866    6   
16-เม.ย.-57    406    0-3-4   
02-พ.ค.-57    297    2-5-9   
16-พ.ค.-57    523    1-2-3-6   
01-มิ.ย.-57    198    4-7-8    …POST งวดแรก
16-มิ.ย.-57    920    1-9   
01-ก.ค.-57    477    0-2-4-6   
16-ก.ค.-57    728    0-9    ……….X
01-ส.ค.-57    391    2-5-8    ……….X
16-ส.ค.-57    842    2-7   
01-ก.ย.-57    763    0-3-4-5   
16-ก.ย.-57    269    0-1    ……….X
01-ต.ค.-57    615    0-1   
16-ต.ค.-57    409    *-*   
01-พ.ย.-57    608    3-4-8   
16-พ.ย.-57    804    4-6   
01-ธ.ค.-57    449    1-4-7   
16-ธ.ค.-57    354    1-3-5-7   
30-ธ.ค.-57    704    0-2-8   
16-ม.ค.-58    351    3-5-7   
01-ก.พ.-58    537    0-2-4    ……….X
16-ก.พ.-58    864    1-3-7    ……….X
01-มี.ค.-58    237    0-4-8-9    ……….X
16-มี.ค.-58    151    0-2-5-7-8   
01-เม.ย.-58    704    7-8   
16-เม.ย.-58    260    3-5-8    ……….X
02-พ.ค.-58    466    1-7-8    ……….X
16-พ.ค.-58    421    3-9    ……….X
02-มิ.ย.-58    881    1-5-7-9   
16-มิ.ย.-58    742    1-5-7-8   
01-ก.ค.-58    049    0-5-8   
16-ก.ค.-58    507    2-4-6    ……….X
01-ส.ค.-58    677    2-3-5    ……….X
16-ส.ค.-58    363    7-9    ……….X
01-ก.ย.-58    ???    3   

ลุ้นว่าจะดับยาวๆไหม
15
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 21:42:37 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

........งวด......ออก.......เด่นบน-คุณkamtai แนะนำ
16-ธ.ค.-57    354    4-5    ..........เดินเอง
30-ธ.ค.-57    704    0-1-7   
16-ม.ค.-58    351    2-3-5   
1-ก.พ.-58    537    5   
16-ก.พ.-58    864    2-6   
01-มี.ค.-58    237    0-3   
16-มี.ค.-58    151    1   
01-เม.ย.-58    704    7   
16-เม.ย.-58    260    0-2   
02-พ.ค.-58    466    1    …………X
16-พ.ค.-58    421    0-2-3   
02-มิ.ย.-58    881    1-5   
16-มิ.ย.-58    742    4-5   
01-ก.ค.-58    049    0   
16-ก.ค.-58    507    0   
01-ส.ค.-58    677    2-3    .....post งวดแรก………X
16-ส.ค.-58    363    8…......……X
01-ก.ย.-58    ???    1-5

16
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 21:31:07 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..ชนเด่นบน (2C-3C)+(DE)
01-มิ.ย.-57    198    5-6-8   
16-มิ.ย.-57    920    0   
01-ก.ค.-57    477    4-6-9   
16-ก.ค.-57    728    4-6-7   
01-ส.ค.-57    391    1-3-4-8   
16-ส.ค.-57    842    3-4-6   
01-ก.ย.-57    763    2-5-7   
16-ก.ย.-57    269    4-6   
01-ต.ค.-57    615    2-9    ………X
16-ต.ค.-57    409    5-9   
01-พ.ย.-57    608    0-7   
16-พ.ย.-57    804    8    ………X
01-ธ.ค.-57    449    2-4   
16-ธ.ค.-57    354    2    ………X
30-ธ.ค.-57    704    4-5-6-7   
16-ม.ค.-58    351    3-9   
01-ก.พ.-58    537    0-6    ………X
16-ก.พ.-58    864    2-5-6   
01-มี.ค.-58    237    1-2-8   
16-มี.ค.-58    151    2-4-8    ………X
01-เม.ย.-58    704    1-2-5    ………X
16-เม.ย.-58    260    5-6-7-8   
02-พ.ค.-58    466    4   
16-พ.ค.-58    421    7    ………X
02-มิ.ย.-58    881    4-8   
16-มิ.ย.-58    742    3-5-6    ………X
01-ก.ค.-58    049    4-6   
16-ก.ค.-58    507    5-8   
01-ส.ค.-58    677    4-6-7   
16-ส.ค.-58    363    8    ………X
01-ก.ย.-58    ???    3-5-6-8

17
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 21:28:23 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่นบน-DE(ชื่อสูตร)
01-มิ.ย.-57    198    0-3-5-6-8
16-มิ.ย.-57    920    0-4-6-8-9
01-ก.ค.-57    477    4-6-7-8-9
16-ก.ค.-57    728    3-4-5-6-7
01-ส.ค.-57    391    1-3-4-5-8
16-ส.ค.-57    842    2-3-4-6-8
01-ก.ย.-57    763    2-5-7-9
16-ก.ย.-57    269    0-4-5-6-7
01-ต.ค.-57    615    0-2-4-5-9
16-ต.ค.-57    409    0-5-6-8-9
01-พ.ย.-57    608    0-3-5-6-7
16-พ.ย.-57    804    1-4-6-7-8
01-ธ.ค.-57    449    0-2-3-4-8
16-ธ.ค.-57    354    0-1-2-7
30-ธ.ค.-57    704    2-4-5-6-7
16-ม.ค.-58    351    0-1-3-8-9
01-ก.พ.-58    537    0-1-2-6-7
16-ก.พ.-58    864    0-2-5-6-7-9
01-มี.ค.-58    237    1-2-4-8
16-มี.ค.-58    151    1-2-4-8-9
01-เม.ย.-58    704    1-2-5-6-7
16-เม.ย.-58    260    5-6-7-8
02-พ.ค.-58    466    4-5-6-7-9
16-พ.ค.-58    421    3-4-5-7-8
02-มิ.ย.-58    881    4-5-8-9
16-มิ.ย.-58    742    1-2-3-5-6
01-ก.ค.-58    049    0-2-4-6-9
16-ก.ค.-58    507    4-5-6-7-8
01-ส.ค.-58    677    4-5-6-7-9
16-ส.ค.-58    363    0-4-6-7-8
01-ก.ย.-58    ???    3-4-5-6-8

18
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 21:24:50 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่นบน-2C-3C(ชื่อสูตร)
01-มิ.ย.-57    198    1-2-5-6-8
16-มิ.ย.-57    920    0-2-3-5-7
01-ก.ค.-57    477    0-3-4-6-9
16-ก.ค.-57    728    1-2-4-6-7
01-ส.ค.-57    391    1-3-4-6-7-8
16-ส.ค.-57    842    3-4-5-6-7
01-ก.ย.-57    763    0-2-3-5-6-7
16-ก.ย.-57    269    1-3-4-6-9
01-ต.ค.-57    615    1-2-7-9
16-ต.ค.-57    409    3-4-5-7-9
01-พ.ย.-57    608    0-1-4-7
16-พ.ย.-57    804    0-3-5-8
01-ธ.ค.-57    449    2-4-5-7
16-ธ.ค.-57    354    2-3-4-5-9
30-ธ.ค.-57    704    4-5-6-7-8
16-ม.ค.-58    351    3-4-5-6-9
01-ก.พ.-58    537    0-5-6-9
16-ก.พ.-58    864    2-3-4-5-6
01-มี.ค.-58    237    1-2-5-7-8
16-มี.ค.-58    151    0-2-4-5-7-8
01-เม.ย.-58    704    1-2-4-5-8
16-เม.ย.-58    260    2-3-5-6-7-8
02-พ.ค.-58    466    0-1-3-4-8
16-พ.ค.-58    421    0-1-2-6-7
02-มิ.ย.-58    881    0-2-4-7-8
16-มิ.ย.-58    742    0-3-5-6-7
01-ก.ค.-58    049    1-4-6-8
16-ก.ค.-58    507    2-3-5-8
01-ส.ค.-58    677    1-2-4-6-7
16-ส.ค.-58    363    1-2-8-9................X
01-ก.ย.-58    ???    3-5-6-7-8

19
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 21:16:50 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

........งวด......ออก..ดับคู่โต๊ด..............ดับโต๊ด(ชื่อสูตร)
16-ก.ค.-57    728    07    070-071-072-073-074-075-076-077-078-079    ...........เดินเอง
01-ส.ค.-57    391    18    180-181-182-183-184-185-186-187-188-189   
16-ส.ค.-57    842    12    120-121-122-123-124-125-126-127-128-129   
01-ก.ย.-57    763    27    270-271-272-273-274-275-276-277-278-279   
16-ก.ย.-57    269    08    080-081-082-083-084-085-086-087-088-089   
01-ต.ค.-57    615    26    260-261-262-263-264-265-266-267-268-269   
16-ต.ค.-57    409    07    070-071-072-073-074-075-076-077-078-079   
01-พ.ย.-57    608    **    ***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-   
16-พ.ย.-57    804    **    ***-***-***-***-***-***-***-***-***-***-   
01-ธ.ค.-57    449    26    260-261-262-263-264-265-266-267-268-269   
16-ธ.ค.-57    354    23    230-231-232-233-234-235-236-237-238-239   
30-ธ.ค.-57    704    17    170-171-172-173-174-175-176-177-178-179   
16-ม.ค.-58    351    99    990-991-992-993-994-995-996-997-998-999   
01-ก.พ.-58    537    67    670-671-672-673-674-675-676-677-678-679   
16-ก.พ.-58    864    13    130-131-132-133-134-135-136-137-138-139    .............postงวดแรก
01-มี.ค.-58    237    77    770-771-772-773-774-775-776-777-778-779   
16-มี.ค.-58    151    22    220-221-222-223-224-225-226-227-228-229   
01-เม.ย.-58    704    05    050-051-052-053-054-055-056-057-058-059   
16-เม.ย.-58    260    36    360-361-362-363-364-365-366-367-368-369   
02-พ.ค.-58    466    00    000-001-002-003-004-005-006-007-008-009   
16-พ.ค.-58    421    12    120-121-122-123-124-125-126-127-128-129    ................X
02-มิ.ย.-58    881    59    590-591-592-593-594-595-596-597-598-599   
16-มิ.ย.-58    742    57    570-571-572-573-574-575-576-577-578-579   
01-ก.ค.-58    049    48    480-184-482-483-484-485-486-487-488-489   
16-ก.ค.-58    507    59    592-591-592-593-594-595-596-597-598-599   
01-ส.ค.-58    677    66    660-661-662-663-664-665-666-667-668-669   
16-ส.ค.-58    363    99    090-091-092-093-094-095-096-097-098-099   
01-ก.ย.-58    ???    13    130-131-132-133-134-135-136-137-138-139   
20
X-GLO / Re: แพะโหด มาโปรดคนเล่นหวย...ครั้งที่..16/(01-09-2558)
« กระทู้ล่าสุด โดย x-glo เมื่อ สิงหาคม 21, 2015, 20:54:37 PM »
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พื้นที่รางวัลที่ 1 @  โซนอันตราย
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

......งวด......ออก..เด่นบน-200960(ชื่อสูตร)
16-ก.ย.-57    269    0-3-7-8-9    ......เดินเอง
01-ต.ค.-57    615    0    …………….X
16-ต.ค.-57    409    2-3-6-8-9   
01-พ.ย.-57    608    0-7-9   
16-พ.ย.-57    804    0-3-6-7   
01-ธ.ค.-57    449    1-3-7-8-9   
16-ธ.ค.-57    354    0-2-3-5-7   
30-ธ.ค.-57    704    0-1-3-4-5-7-8-9   
16-ม.ค.-58    351    3-6-7   
01-ก.พ.-58    537    2-4-5-7-9   
16-ก.พ.-58    864    0-3-4-7-8   
01-มี.ค.-58    237    0-1-2-3-6-7   
16-มี.ค.-58    151    0-1-5-8-9    .........postงวดแรก
01-เม.ย.-58    704    3-4-7-8   
16-เม.ย.-58    260    0-1-4-6-7-9   
02-พ.ค.-58    466    1-3-6-8   
16-พ.ค.-58    421    0-1-3-4-5-7-8-9   
02-มิ.ย.-58    881    0-2-3-6-7-9    …………….X
16-มิ.ย.-58    742    3-6-7-9   
01-ก.ค.-58    049    0-1-6-9   
16-ก.ค.-58    507    1-2-7-9   
01-ส.ค.-58    677    0-1-2-5-6-8   
16-ส.ค.-58    363    0-1-5-6-9   
01-ก.ย.-58    ???    0-2-3-5   

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
. .
[[ เว็ปเพื่อนบ้าน ]] | ชุมชนคนออนไลน์ | apichoke | เลขเด็ดคนเหนือดวง |
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
พื้นที่โฆษณา
.
พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณา พื้นที่โฆษณา
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
Copyright © 2006 - 2010 By banhueythai
.
ข้อความที่ท่านได้อ่านใน Website นี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ต่อสิ่งที่สมาชิกเขียนขึ้นมา ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และศิลธรรม ไม่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ หากพบกรุณาแจ้งมาที่ ผู้ดูและระบบ เพื่อที่จะได้ดำเนินการโดยทันที ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ
.
ติดต่อบ้านหวยไทย :::banhueythai@gmail.com
.